Ida karlinah’s Blog


sajak sunda
10/02/2009, 10:52 am
Filed under: Uncategorized | Tags:

sateuacana nyerat abdi neda dihapunten rehna ieu teh nuju keneh diajar basa sunda bilih seueur kecap-kecap anu kirang merenah atanapi kecap-kecap anu lepat. Ieu sajak teh kenging murangkalih kelas 9 SMPN 10 kota Bogor,hoyong ngiring ngamumule basa sunda saurna da ari sae mah tetebiheun, mugia aya mamfaatna kanggo urang sadayana, amiin. Sajak ieu nyandak tema ALAM,mangga urang tingal sasarengan. 

KAENDAHAN ALAM

Tingali hejo pagunungan

Taya kamarasan, ngan katugenah

Sawah-sawah nu ngajajar

Angin nyeot nyiuman tatangkalan

Tur nyiuman hate nu nalangsa

            Tingali lautan nu ngahampar

            Taya ancaman, ngan katengtreman

            Ombak ngaguruh salih udag

            Angin nyeot nyiuman ombak

            Anu mawa katenreman ka diri urang

(Tiara Dwi Elssina, kls 9A)

KAENDAHAN ALAM

Nyukcruk jalan di hiji lembur

Nempo pamandangan sakitu endahna

Tikajauhan katempo gunung mani hejo ngemplok

Tangkal pare geus karoneng

Matang waas ningalina

          Nempo cai ngagenclang herang

          Dina susukan deukeut galengan

          Angin ngahiliwir

         Sora bangkong kung kong

        Eta sadaya kersaning Allah

(Jodi Ronajaya, kls 9A)

KEMBANG EROS

Tigigir jandela kelas

Katingal sagagang kembang eros

Nu mancarkeun kaendahan

Tina sengit sareng warnana

          Sanajan eta eros ngan sagagang

         Teu luput tina perhatosan jalma nu laleumpang

         Leumpang tina koridor kelas

         Bari hate anu waas

         Waas ku endahna kembang

(Elsa Juwita,kls 9A)

SUMBER KAHIRUPAN

Kareungeu sora pating kalocor

Cai nungalir ti sumberna

Ti hulu nepi kahilir

Kawas nu ngabaturan

Hirup urang sapopoe

             Cai ngalir diwalungan

             Tiis ceuli herang mata

              Moal bisa jalma ninggalkeun cai

             Anu seueur mamngfaatna

             Jadi sumber kahirupan jalma

(Siti Robiatul Adawiyah,kls 9A)

KAENDAHAN ALAM

Langit nu luas satungtung deuleu,Pagunungan anu laluhur

Pasawahan anu lega,Cai walungan anu ngalir sarta herang

Dipapaes ku warna-warni katumbiri jeung kekembangan

Nu nyegerkeun hate unggal jalma nu aya di bumi ieu

               Eta sadaya kanggo ningalikeun ka unggal jalma

               Ageung pisan damelan Gusti Allah

                Puji Sukur abdi ucapkeun ka Gusti Nu Maha Suci

(M.Taufik.H,kls 9A)

WALUNGAN

Walungan……..

Baheula anjen teh beresih

Cai anjen mancarkeun kaendahan

          Ayeuna jaman tos robah

          Anjen teh kotor…………

          Teu aya anu malire

           ayeuna tinggal balukarna,

           Duh kunaon walungan abdi ?????

(GRINA Berliana M,kls 9 C)

BENCANA ALAM

Endahna alam anu diciptajeun Allah

Nyejukeun hate sakabeh mahluk

Endahna alam kudu dijaga ku urang sadaya

Sabab eta anungrah ti Gusti Allah

        Tapi ayeuna manusa ngan mikirkeun diri sorangan

        Teu peduli kana lingkungan

        Teu peduli kana kaendahan alam

        Kusabab manusa teh sarakah

Leuweung anu pinuh kutatangkalan

teu aya deui diruksak ku manusa

Laut anu biru tur endah

teu aya deui tos diruksak ku manusa

          Bencana alam dimana-mana

          Banjir……longsor……..gempa…….

          Teu aya nutiasa ngeureunkeun

          Nuaya tinggal rasa sesal

           Sabab tos ngaruksak alam ieu

(Desty Andriani, kls 9C)

Advertisements

Leave a Comment so far
Leave a commentLeave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s%d bloggers like this: